Dyrektoressy

2017

działanie performatywne– hakowanie systemu we współpracy z Dianą Lelonek
czas trwania listu motywacyjnego 07:28 min

7 kwietnia 2017 roku Galeria Miejska w Poznaniu ogłosiła otwarty nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Galerii Arsenał. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstało ciało Dyrektoress.

List motywacyjny oraz curriculum vitae Dyrektoress zostało dostarczone do Galerii Miejskiej Arsenał w postaci płyty DVD.

Zgłoszenie jest formą otwartego dialogu z wizją funkcjonowania współczesnej instytucji kulturalnej i możliwością jej transformacji. List motywacyjny zawiera 15 postulatów.


ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał:


przesyłka dla dyrektora galerii prof. Marka Wasilewskiego w formie listu z płytą DVD: