EUROPE A PROPHECY

2013-2020 (ongoing)
Wielokanałowa instalacja wideo

Tytuł projektu Europe a Prophecy odnosi się do iluminowanej księgi stworzonej przez Williama Blake'a w 1794 roku.

Projekt jest zbiorem pięciominutowych nagrań słońca wykonanych podręczną kamerą, dokumentowanych co roku w grudniu od 2013 roku. Początkowo kierowała mną ciekawość wobec relacji czasu i zmian. Spontaniczny gest filmowania Słońca przerodził się w rygorystyczny proces corocznego nagrywania i dokumentacji.

Słońce, które samo przechodzi transformacje jest także świadkiem dramatycznych zmian społeczno-politycznych, ekonomicznych i ekologicznych na Ziemi. Skupienie się na Słońcu umożliwiło mi stworzenie metaforycznej do refleksji nad naturą tych przemian i ich dynamiką.

Dziś w 2020 roku, patrząc na tę kolekcję, uznaję Słońce za największego świadka naszych czasów; obserwatora postępującej degradacji naszego świata. Poprzez projekt Europe a Prophecy, proponuję odbiorcom obserwację Słońca i zapoznanie się z tą odmienną, nieantropocentryczną perspektywą.


Sketch to the Europe a Prophecy project, 2020.I erased the figure of Urizen from the copy of William Blake’s relief etching entitled The Ancient of Days. The copy is a part of William Blake’s prophetic book Europe a Prophecy (1794), collection of the British Museum. 


Europe a Prophecy, widea z lat 2013-2018.