trema

2015

utwór wizualny
Komuna//Warszawa

Utwór wizualny jest koncepcją dotyczącą sytuacji balansowania między sztukami wizualnymi, a teatrem, sformułowaną i opracowany został przez Magdalenę Angulską, Mateusza Choróbskiego, Norberta Delmana, Annę Jochymek, Tymona Nogalskiego

Działanie opierało się na przeprowadzeniu widza przez sytuację, która w swojej strukturze oddawała charakter tremy. Poprzez szczególnie zaprojektowaną trasę i punkty jakie się na niej znalazły, odbiorca był prowadzony w głąb płynnej narracji.

Przestrzenie Komuny// Warszawa nie posiadają jednoznacznej przynależności znaczeniowej i są związane z teatrem jedynie poprzez kontekst budynku, przez co pozwalają budować niezależne, samoistniejące fragmenty. Niejednoznaczne jak charakter uczucia/zjawiska, jakim jest trema.

projekt zainicjowany przez Annę Jochymek,
laureatkę konkursu na projekty performatywne w Komunie// Warszawa - Studio Otwarte.
"Trema" była jednym z działań powstałym w ramach zaproponowanego do konkursu cyklu Anny Jochymek: ‘Numents. Pomniki Performatywne’ .


performatywna trasa / szkic: