Kryształ masy

2017 - 2020
Wielokanałowa instalacja wideo

Wielokanałowa instalacja wideo Crowd Crystal to dokumentacja performatywnej akcji, którą przeprowadziłam w Londynie w latach 2017 – 2019, w okresie w którym Wielka Brytania przygotowywała się do przeprowadzenia Brexitu i w efekcie wystąpienia z Unii Europejskiej. Stając się świadkiem dynamicznych zmian społeczno-kulturowych przyglądam się w jaki sposób kształtowane są mechanizmy społecznego wykluczenia i zastanawiam się nad rolą migrantów we współczesnym społeczeństwie.

W projekcie odwołuję się do estetyki gier wideo. Widz śledzi młodą kobietę ubraną w mundur Wojska Polskiego, jadącą na rolkach wzdłuż pierwszej historycznej granicy Londynu (Londinium). Trasa ta została odtworzonej w wyniku zestawienia mapy starożytnej metropolii z jej współczesnym odpowiednikiem. To nieoczywiste połączenie elementów czyli munduru polowego mojego ojca i łyżworolek, stało się dla mnie narzędziem do mówienia o atmosferze napięcia, powagi i absurdu jaka opanowała społeczne nastroje Europejczyków.

Nawiązując do koncepcji „kryształów masy” Eliasa Canettiego przedstawionej przez niego w książce Masa i władza, postać samotnej żołnierki na rolkach staje się ucieleśnieniem potencjału do inicjowania zmiany kształtu rzeczywistości i odwrócenia znaczeń, który nosi w sobie każda jednostka. W tym sensie chciałabym widzieć „kryształ masy” w każdym człowieku, bo każda jednostka nosi w sobie potencjał do zainicjowania społecznej zmiany, a przynajmniej wskazania jej kierunku.